Původní valaška

Valaška je původní hrubovlnné plemeno s trojstrannou užitkovostí (maso+vlna+mléko) a do našich oblastí se rozšířila zhruba v 15.století z karpatských oblastí. Vlivem přírodních podmínek se valaška vyvinula v různé typy, takže se v dnešní době vyskytuje v několika barevných variantách. Berani jsou většinou rohatí, ovce byly většinou bezrohé, dnes převažují rohaté. Ovce je menšího vzrůstu - ovce 35-50kg, berani 50-75kg. Je to velmi odolné a skromné plemeno s živým temperamentem. V polovině 90.let minulého století čítala populace pouhých 54 ovcí. Proto se přistoupilo k regeneraci plemene a v roce 1999 bylo začleněno do genových zdrojů ohrožených zvířat. V roce 2018 bylo v ČR evidováno 1167 plemenných bahnic v kontrole užitkovosti.